امروز
پنجشنبه - ۳ بهمن - ۱۳۹۸
مصادف با
27 - جماد أول - 1441
و
2020 - 23 - Jan
ساعت :

شهادت یک پاسدار بدست عناصر حزب منحله دمکرات:

 یکی از برادران مسئول دفتر فنی سپاه پاسداران مهاباد، مورد سوء قصد عناصر مزدور حزب منحله دمکرات قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان به شهادت رسید.

 

منبع / مأخذ: روز نامه کیهان. ش 11446. ص 13