تاریخ شمسی :
چهارشنبه - ۷ اسفند - ۱۳۹۸
مصادف با
2 - رجب - 1441
و
2020 - 26 - Feb
ساعت :

کشف بمب بین هدایای گروگان‌ها:

صادق قطب زاده، وزیر امور خارجه ایران اظهار داشت: در بین هدایا و بسته های ارسالی برای گروگان‌های آمریکایی، مقدار زیادی بمب و مواد منفجره کشف شده است.

 

منبع/ مأخذ: کیهان، ش10889، ص2