تاریخ شمسی :
چهارشنبه - ۷ اسفند - ۱۳۹۸
مصادف با
2 - رجب - 1441
و
2020 - 26 - Feb
ساعت :

انفجار بمب در میدان شوش:

منافقین یک بمب نسبتا قوی در میدان شوش منفجر کردند که به شهادت 4 رهگذر و مجروح‌شدن 50 نفر دیگر منجر شد. 

http://tarikhirani.ir/fa/news/