تاریخ شمسی :
چهارشنبه - ۷ اسفند - ۱۳۹۸
مصادف با
2 - رجب - 1441
و
2020 - 26 - Feb
ساعت :

درگیری در تبریز:

در پی به آتش کشیدن جایگاه نمازجمعه تبریز توسط افراد ناشناس، درگیری شدیدی بین پاسداران و افراد مسلح حزب خلق مسلمان در مقابل مقر این حزب رخ داد که منجر به جراحت عده ای شد.

 

منبع/ مأخذ: کیهان، ش10892، ص1