امروز
سه شنبه - ۱۲ فروردین - ۱۳۹۹
و
2020 - 31 - Mar
ساعت :

درگیری در تبریز:

در پی به آتش کشیدن جایگاه نمازجمعه تبریز توسط افراد ناشناس، درگیری شدیدی بین پاسداران و افراد مسلح حزب خلق مسلمان در مقابل مقر این حزب رخ داد که منجر به جراحت عده ای شد.

 

منبع/ مأخذ: کیهان، ش10892، ص1