امروز
پنجشنبه - ۸ خرداد - ۱۳۹۹
و
2020 - 28 - May
ساعت :

کشف سلاح در فردیس کرج:

 

دو قبضه اسلحه کلت کمری ، 157 تیر از انواع مختلف فشنگ ، تعداد قابل توجهی اسناد جعلی اتومبیل و سایر لوازم مسروقه در فردیس کرج کشف شد.

 

                                                                                                                                  منبع/ مأخذ: کیهان ، شماره 12134، ص23