امروز
پنجشنبه - ۸ خرداد - ۱۳۹۹
و
2020 - 28 - May
ساعت :

دستگیری سارقین مسلح حدود پاسگاه باهوکلات:

 

برابر اعلام ناحیه ژاندارمری سیستان وبلوچستان، عده ای سارق مسلح به سرپرستی "ملک" یاغی معروف در راه ها شروع به راه بندی کرده بودندو قصد راهزنی و سرقت مسلحانه داشتند که با اعزام ستون های تعقیبی، دو نفر از اشرار در شش کیلومتری نوار مرزی حدود پاسگاه (باهوکلات)، دستگیر شدند و سلاح های زیر از آنان ضبط گردید:

یک قبضه کلاشینکف روسی و تعداد 254 تیر فشنگ. اسلحه ژ-3 با 40 تیر فشنگ. کلت کمری یک قبضه و6تیر فشنگ. یک نوار تیربار با50 تیر. یک تیر فشگ ژ-3 و یک دستگاه موتور سیکلت.

 

                                                                                                                                         منبع: کیهان. شماره 10977. صفحه2