امروز
پنجشنبه - ۸ خرداد - ۱۳۹۹
و
2020 - 28 - May
ساعت :

ابزارهایی که توسط هکرها به کار گرفته میشوند و روشهای مقابله با آن:

 

هکرها عمدتا برای حمله به وبسایت ها از DDOS  کمک میگیرند.برای آغاز یک حمله ی DDOS هکرها بوسیله ی بدافزارها و روشهای دیگر کنترل تعداد زیادی رایانه را بدست میگیرند.آنها با استفاده از این رایانه ها ترافیک سنگین و شدیدی را روی یک وبسایت ایجاد میکنند و از این طریق حمله ی DDOS آغاز میشود.این ترافیک سنگین در اغلب موارد سبب خراب شدن سایت هدف میشود.ایجاد یک سیستم کارآمد در زمینه ی مدیریت خطر بهمراه نرم افزاری در زمینه ی کم کردن مشکلات در زمینه ی حملات DDOS  میتواند در د فع خطر اینگونه حملات تا حدودی کارآمد و مفید باشد.