امروز
جمعه - ۹ خرداد - ۱۳۹۹
و
2020 - 29 - May
ساعت :

تکنیک هایی که بطور معمول توسط مجرمان سایبری بکار گرفته میشوند و راه هایی برای جلوگیری از آنها:

 

مجرمان سایبری از روش های مختلفی برای سرقت اطلاعات استفاده میکنند.بکارگیری برنامه هایی که اطلاعات کاربر را هنگام استفاده از رایانه ذخیره میکنند.استفاده از قطعات اضافی که به عابر بانک ها  و یا کارت خوانها متصل میشوند و اطلاعات کارت را به هنگام استفاده از آن دستگاه به سرقت میبرند.

وارد کردن کدها و برنامه هایی به رایانه هدف آنها تمام ایمیلهای ارسالی و دریافتی کاربران را برای بدست آوردن اطلاعات ممکنه بررسی میکنند و نرم افزارهایی را بکار میگیرند که هرگونه فعالیت اینترنتی کاربر را به دقت مورد بررسی قرار میدهد.