کشف اسلحه در سلماس

ساعت 9:30 بعدازظهر نهم تیر در جاده‌ تازه‌ تاسیس شهر سلماس، از يك ميني‌بوس با 5 سرنشين، 25 قبضه اسلحه تك‌بر، 21 قبضه كلت كمري و 850 تير فشنگ بود، توسط پاسداران انقلاب اسلامي كشف شد.

انقلاب اسلامي، 10/04/58، ش10، ص11