درگیری در نوار مرزی

درگیری های نوار مرزی در منطقه تنگه­ ترشابه و تنگ هوان همچنان ادامه دارد و مزدوران بعث با پشتیبانی آتش توپخانه ارتش عراق، این مناطق را زیر آتش خود قرار می­ دهند.

 

منبع/ مأخذ: کیهان، شماره 11082، ص2