امروز
شنبه - ۱۸ اردیبهشت - ۱۴۰۰
مصادف با
26 - رمضان - 1442
و
2021 - 08 - May
ساعت :

بازگشت هواپیمای ربوده شده به ایران:

 

دولت مسقط به یک فروند هواپیمای ایرانی که از آسمان ایران با تهدید اسلحه ربوده شد و به حریم فضایی عمان برده شده بود، اجازه فرود نداد و هواپیما سالم به ایران بازگشت. رباینده هواپیما که خود را با چتر نجات بیرون انداخته بود، لحظاتی بعد توسط مقامات امنیتی مسقط بازداشت گردید.

 

منبع/ مأخذ: روزنامه کیهان. ش: 11869ص2