امروز
جمعه - ۴ مهر - ۱۳۹۹
مصادف با
7 - صفر - 1442
و
2020 - 25 - Sep
ساعت :

کشف سلاح در فردیس کرج:

دو قبضه اسلحه کلت کمری ، 157 تیر از انواع مختلف فشنگ ، تعداد قابل توجهی اسناد جعلی اتومبیل و سایر لوازم مسروقه در فردیس کرج کشف شد.

 منبع/ مأخذ: کیهان ، شماره 12134، ص23