امروز
پنجشنبه - ۲۳ مرداد - ۱۳۹۹
و
2020 - 13 - Aug
ساعت :

کشف فشنگ در دشت آزادگان:

در کنار نوار مرزی ایران و عراق تعداد ۴۵ کیسه محتوی ۲۱۴۸۸ تیر فشنگ توسط گروه گشتی سپاه پاسداران دشت آزادگان کشف شد و ۳ نفر در رابطه با قاچاق اسلحه دستگیر شدند.

منبع: کیهان. شماره 10977. صفحه3