امروز
پنجشنبه - ۸ آبان - ۱۳۹۹
مصادف با
12 - ربيع أول - 1442
و
2020 - 29 - Oct
ساعت :

کشف فشنگ در دشت آزادگان:

در کنار نوار مرزی ایران و عراق تعداد ۴۵ کیسه محتوی ۲۱۴۸۸ تیر فشنگ توسط گروه گشتی سپاه پاسداران دشت آزادگان کشف شد و ۳ نفر در رابطه با قاچاق اسلحه دستگیر شدند.

منبع: کیهان. شماره 10977. صفحه3