۲ دی

انفجار در خیابان ۱۶ آذر توسط گروه فرقان

در تاریخ ۲ دی ۱۳۵۹، در ارتباط با بمبی که در خیابان ۱۶ آذر منفجر شد و خساراتی به بار آورد، یک ناشناس طی تماس تلفنی با کیهان، خود را یکی از اعضای گروه فرقان معرفی کرد و این انفجار را به عهده گرفت. وی در مورد انگیزه و چگونگی این انفجار گفت: چون موسوی اردبیلی در آن محل بود، ما آنجا را را منفجر کردیم.

کیهان، ش ۱۱۱۷۴، ص ۹

شهادت فرماندار شهرکرد توسط منافقین

در تاریخ ۲ دی ۱۳۶۰، امام قلی جعفری زاده، فرماندار شهرکرد و مجتبی استکی، نماینده شهرکرد در مجلس شورای اسلامی در مشهد بر اثر انفجار نارنجک دستی منافقین به درجه رفیع شهادت نایل آمدند.

کیهان، ش ۱۱۴۶۵، ص ۲