امروز
چهارشنبه - ۵ آبان - ۱۴۰۰
مصادف با
20 - ربيع أول - 1443
و
2021 - 27 - Oct
ساعت :

اهداف

- تکریم و احترام جایگاه شهدا و خانواده آنان ؛

- تکریم و احترام پیشکسوتان جهاد و شهادت ؛

- دفاع از كرامت انساني پیشکسوتان جهاد و شهادت ؛

- تلاش جهت حفظ و ارتقاء فرهنگ انقلابی- اسلامی و ایثارگری در خانواده پیشکسوتان جهاد وشهادت ؛

- تلاش جهت ارتقاء سطح علمی، فرهنگي، هنري، اجتماعي و اقتصادي پیشکسوتان جهاد و شهادت و خانواده آنان درجامعه ؛

- برنامه ريزي و ارائه راهكار در جهت تامين حقوق اجتماعي و رفاه پیشکسوتان جهاد و شهادت و خانواده آنان ؛

 - تبدیل دانش ضمنی پیشکسوتان جهاد و شهادت به دانش عینی ؛

 - انجام آموزش و تحقيقات در جهت اهداف انجمن سپاس و اعضاء ؛

- ارائه مشاوره به نهادهاي تصميم ساز و تصمیصم گیر در جهت رفع موانع قانوني و اجرايي اهداف فوق با رعايت منافع ملي