امروز
شنبه - ۹ مرداد - ۱۴۰۰
مصادف با
21 - ذو الحجة - 1442
و
2021 - 31 - Jul
ساعت :

قطعنامه طرح خودمختاری کردستان

در تاریخ 22 خرداد 1358، کنفرانس تهیه طرح خودمختاری کردستان که از روز 20 خرداد در سنندج تشکیل شده بود، پس از 6 جلسه بحث و گفتگو به کار خود پایان داد و حاضرین با صدور قطعنامه‌ای خواستار حق خودمختاری قانونی برای کلیه ملیت‌ها، تدوین قانون اساسی به‌وسیله علمای شیعه و سنی، حذف فاصله طبقاتی، قائل شدن اولویت اقتصادی و عمرانی برای کردستان، تشکیل شوراهای خودمختاری، اعطای اختیار به حکومت‌های خودمختار، قرار داشتن زبان فارسی در کنار زبان‌های محلی، جلوگیری از دخالت ارتش در امور داخلی، بهره‌گیری مناطق خودمختار از روابط بین‌الملل به نسبت احتیاج، ملغی شدن کلیه قراردادهایی که علیه ملت کرد بوده، تعیین حدود خودمختاری کردستان و سایر مناطق و ... شدند.

کیهان، ش 10731، ص 2

شهادت دو پاسدار در درگیری با متجاوزان عراقی

در تاریخ 22 خرداد ماه 1359، در منطقه ((شلمچه)) در مرز ایران و عراق بین نیروهای متجاوز عراقی و پاسداران و مأموران ژاندارمری خرمشهر درگیری روی داد در این درگیری دو پاسدار شهید شدند.

کیهان، شماره 11018 ، ص 2