امروز
چهارشنبه - ۵ آبان - ۱۴۰۰
مصادف با
20 - ربيع أول - 1443
و
2021 - 27 - Oct
ساعت :

در تاریخ 20 مهر 1359، تعداد 7 بمب توسط گروه عملیات سپاه پاسداران و با همکاری برادران عضو انجمن اسلامی کشف و خنثی شد.

کیهان، ش 11115، ص 2