نمایش دادن همه 2 نتیجه

رخدادهای امنیتی 57

رخدادهای امنیتی ـ اسفندماه ۱۳۵۷

100.000تومان
رخدادهای امنیتی 1357 (روز شمار اطلاعاتی ـ امنیتی اسفندماه 1357) تهیه و تدوین: مرکز مطالعات اسناد تاریخ انقلاب اسلامی شابک: 1-19-6959-600-978 گردآوری و نشر: انجمن پیشکسوتان سپاس نوبت چاپ: اول ـ تابستان 1395 تعداد صفحه: 638

رخدادهای امنیتی ـ بهمن ۱۳۵۷

40.000تومان
رخدادهای امنیتی 1357 (روز شمار اطلاعاتی ـ امنیتی بهمن ماه 1357) تهیه و تدوین: مرکز مطالعات اسناد تاریخ انقلاب اسلامی شابک: 4-18-6959-600-978 گردآوری و نشر: انجمن پیشکسوتان سپاس نوبت چاپ: اول ـ تابستان 1395 تعداد صفحه: 272